Comfortability kent het volgende veiligheidsproces:

Sensoren
Alle sensoren* die de veiligheid kunnen monitoren in jouw leefomgeving, kunnen jou actief alarmeren als er iets mis is.
Deze sensoren geven alleen alarmen, wanneer er Triggers zijn aangemaakt onder Veiligheid.

 • Signalering
  Voorbeeld 1: Indien een Inbraaksysteem is geactiveerd via het homescherm, zal er bij beweging of het openen van een deur, een alarm worden gestuurd naar jouw contactpersonen.
  Voorbeeld 2: Indien een rookmelder, rook detecteert, wordt er een alarm gestuurd naar jouw contactpersonen.
 • Alarmering
  De alarmering werkt als volgt:App:                        Het alarm wordt altijd direct zichtbaar bij ‘Meldingen’ in het hoofdscherm.
  Sirene:                    Als er een alarm is is het mogelijk de sirene (of bitron rookmelder) af te laten gaan.
  Push:                      Als er een alarm is zult u geïnformeerd worden via een push bericht.
  E-mail:                    Als er een alarm is zult u geïnformeerd worden via een e-mail bericht.
  Telefoon:                Als er een alarm is zult u geïnformeerd worden via een spraakcomputer bericht.
  Meldkamer:          Als er niemand op tijd reageert zal het alarm doorgestuurd worden naar de meldkamer, zij nemen dan contact met u op.
 • Opvolging
  Alarm afmelden

*Rookmelders, bewegingsmelders, watermelders, CO2 melders, Deur-/ raamcontacten.