Wanneer je voor het eerst je app opent dan zal je nog niets zien staan en kan je ook nog niets bedienen. Je zal allereerst je apparaten moeten koppelen aan je Comfortability systeem alvorens je alarmen, scenes, triggers etc. kan aanmaken.