Binnen de totaaloplossing Comfortability kunnen maximaal 6 gebruikers met eventueel verschillende rollen en autorisaties gebruik maken van het systeem.