De bemande meldkamer van de Alarmservicecentrale Trigion wordt ingeschakeld nadat het laatste noodcontact is benaderd door de digitale meldkamer. De bemande meldkamer zal alle contacten op de noodcontactenlijst persoonlijk benaderen totdat er een noodcontact bereikt wordt. De bemande meldkamer zal in totaal vier pogingen doen om met ieder van je noodcontacten in contact te komen. Daarna wordt het alarm afgemeld. In overleg met het noodcontact wordt besloten of het gewenst is dat een mobiele surveillant naar de betreffende woning gaat.

De surveillant is binnen 30 minuten na opdracht aan de bemande meldkamer ter plaatse (afhankelijk van de locatie van de dichtstbijzijnde surveillant). Voor opvolging door de mobiele surveillant wordt 20 euro in rekening gebracht. De surveillant zal bij je woning onderzoek verrichten naar de oorzaak van het alarm. Indien nodig zal hij hulpverlenende instanties inschakelen. Desgewenst zal de surveillant helpen je woning te beveiligen, totdat er (tijdelijke) maatregelen zijn genomen.